top of page
MESUTDR.jpg
İbrahim Mesut Uğurlu

Öğr. Üyesi Dr. 

İbrahim Mesut Uğurlu

ÖZGEÇMİŞ

1982‘de Diyarbakırda doğdu. 2006 Yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden başarıyla mezun oldu. 2006-2011 Yılları arasında İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde üroloji ihtisası yaptı. Dr. Uğurlu  çok sayıda yurt içi ve yurt dışı bilimsel çalışmada bulundu.  2012 Yılında Türk Üroloji Derneğinden TÜYK Üroloji Yeterlilik Sertifikasını aldı. 2013 yılından bu yana istanbulda çeşitli hastanelerde Özel Üroloji Hekimliği yapan Op. Dr. İbrahim Mesut UĞURLU ereksiyon bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları ve bilhassas penis protezi tedavileri ile penis estetiği , penis büytme ve cinsiyet değiştirme operasyonları konusunda ileri derecede deneyim sahibidir. Endoürolojik ve minimal invaziv cerrahiler konusunda da binlerce başarılı operasyona imza atan Dr. Uğurlu onkolojik cerrahiler, mesane kanseri, prostat kanseri, böbrek kanseri ve testis kanseri operasyonları, prostatta lazer tedavileri, mr yardımlı prostat biyopsisi, hem çocuk hem erişkinlerde böbrek taşının lazer tedavileri,  mikrocerrahi varikoselektomi, kadınlarda ve erkeklerde minimal invaziv yöntemlerle idrar kaçırma cerrahileri gibi tedavileri de başarıyla uygulamaktadır. Dr. Uğurlu istanbulda birçok A-plus hastanede konsültan hekim olarak görev yapmıştır. 2017 Yılında Rumeli Üniversitesi eğitim kadrosunda Yardımcı Doçentlik ünvanı alan Doktor UĞURLU halen üniversitede Doktor Öğretim Görevlisi olarak akademik çalışmalarına ve öğrencilerine ders vermeye devam etmektedir. Doktor UĞURLU çok iyi düzeyde ingilizce bilmektedir. Avrupa Üroloji Derneği üyesidir. Dr. Uğurlu çok sayıda eğitim ve kursa katılmış olup birçok sertifikaya sahiptir. Yaklaşık 10 yıldır İspanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Kosova, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan, İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç, Ukrayna, Beyaz Rusya, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan,  Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Irak, BAE, Katar, Somali, Suudi Arabistan, Libya ve Mısır, Tunus, Nijerya ve ABD gibi farklı ülkelerden gelen çok sayıda yabancı hastalarının da cerrahi tedavilerini sürdürmektedir.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

1.      Outcomes of retrograde flexible ureteroscopy and laser lithotripsy for stone disease in patientswith anomalous kidneys. Urolithiasis. 2014 Aug 27.                     

2.     Effects of bipolar and monopolar transurethral resection of the  prostate on  urinary  anderectile function: a prospective randomized comparative study. BJU Int. 2013 Jan;111(1):129-36.                     

3.     Outcomes of retrograde intrarenal surgery compared with percutaneous nephrolithotomy  inelderly patients with moderate-size kidney stones: a matched-pair analysis. J Endourol. 2012 Jun;26(6):6259.   

4.     Comparison of percutaneous nephrolithotomy  and  retrograde  flexible  nephrolithotripsy forthe management of 2-4 cm stones: a matched-pair analysis. BJU Int. 2012 May;109(9):1384-9.           

5.     Updated epidemiologic study of urolithiasis in Turkey II: role of metabolic syndrome componentson urolithiasis. Urol Res. 2012 Jun;40(3):247-52.                   

6.     Retrograde intrarenal surgery in patients with anomalous kidneys: A single center experience. 30th World Congress of Endourology and SWL, 2012, Istanbul, Turkey.               

7.     Sistin taşı olan hastalardaki deneyimlerimiz. (6.Ulusal Endoüroloji Kongresi-2007)             

8.     Perkütan nefrolitotomi sırasında operasyon süresini ve hastanede kalış süresini etkileyen parametreler:1466 hastanın analizi. (8. Ulusal Endoüroloji Kongresi – 2009)                   

9.     Adrenal kitlelere yaklaşımda laparoskopik adrenalektomi deneyimlerimiz. (8. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 5-8 Kasım 2009)                 

10.  Laparoskopik radikal prostatektomi: iki farklı tekniğin öğrenme eğrisi içindeki operatif, onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması. ( 21.Ulusal Üroloji Kongresi 30 Ekim- 3 Kasım 2010)             

11.  İki cm üzerindeki taşlarda perkütan nefrolitotomi ile retrograd intrarenal cerrahinin karşılaştırılması: Bir karşılıklı eşleştirme analizi. (21. Ulusal Üroloji Kongresi 30 Ekim- 3 Kasım 2010).             

12.  Adrenal kitlelere yaklaşımda laparoskopik adrenalektomi deneyimlerimiz. (21. Ulusal Üroloji Kongresi 30 Ekim- 3 Kasım 2010).                     

13.  Böbrek taşı tedavisinde üreterorenoskopi: İlk 136 olgunun analizi. (21. Ulusal Üroloji Kongresi 30 Ekim- 3 Kasım 2010).                     

14.  Transperitoneal desendan teknikle laparoskopik radikal prostatektomi. (21. Ulusal Üroloji Kongresi 30 Ekim- 3 Kasım 2010).                     

15.  5 cm 2 Boyutundaki böbrek taşının flexible üreterorenoskopi ile tedavisi (21. Ulusal Üroloji Kongresi 30 Ekim- 3 Kasım 2010).             

KATILDIĞI KURSLAR

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği Güncelleştirme Kursu 2007-Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji Kursu 2009-TÜYK Yeterlilik Kursu 2012-Üriner Sistem Ultrasonografi Kursu 2014-Hayvan Deneyleri Uygulama Sertifikası 2012-Türk Üroloji Yeterlilik Sertifikası 2012                 

KATILDIĞI KONGRE VE ORGANİZASYONLAR

9. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi 2007Hands on Live: Endoscopic BPH and Stone Treatment Congress- EAU ACME ( European Board of Urology) 20083. Üroonloji Kış Sempozyumu 20098. Ulusal Endoüroloji kongresi 2009Avrupa Üro- Tekmoloji Derneği Toplantısı 200921. Ulusal Üroloji Kongresi 2010Avrasya Üroonkoloji Derneği 4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu 201130.Th. World Congress of Endourology and SWL 201210. Ulusal Endoüroloji Kongresi 2013               

DERNEK VE KURULUŞ ÜYELİKLERİ

-Türk Tabibler Birliği-Türk Üroloji Derneği-Türk Çocuk Ürolojisi Derneği-Endoüroloji Derneği-European Association of Urology

bottom of page